Cukrárna 32

26. 12. 2021| Brno|
Začátek: 22. 12 2021
Konec: 22. 12 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Dnes vám nabízíme ochutnávku z knih Makabejských.

Tyto dvě knihy Makabejské najdeme v Ekumenickém překladu zařazeny mezi
deuteronomickými, tedy na konci.
Víte, kde je najdete v Jeruzalémské Bibli?

– po knize Judit
– po knize Ester
– po proroku Izajášovi

Vítejte ve společnosti Judy Makabejského, velkého židovského válečníka,
který bojoval za očištěni židovské víry a chrámu.
Po kom nastoupil do čela svých bratří?

– po svém otci Matitjášovi
– po svém bratru Matiášovi
– po svém strýci Malachiášovi (1Mak 3,1)

Přeji požehnaný advent!
s. Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál