katecheze 26. neděle mezidobí

25. 9. 2022| Brno|
Začátek: 25. 09 2022
Konec: 25. 09 2022

 

ŽID

26. neděle v mezidobí C – Boháč a Lazar

pomůcky: Andělín, Zloun, boháč (apoštol), Lazar (děda), Pepa, Lenka

Andělín: Ahoj děti, pokud jste dnes dávaly dobrý pozor, mohly jste v evangeliu slyšet příběh o boháči a Lazarovi, tak si připomeneme, jak to bylo:

boháč: Ach, jsem tak bohatý, mám krásný palác, vzácné šaty a šperky a nejvybranější jídlo. Kdyby jen u mých vrat nesedával ten otrhaný a páchnoucí žebrák, kazí to dojem z mého krásného domu.

Lazar: Pane, prosím, smiluj se nade mnou, dej mi něco k jídlu.

boháč: Ani mě nenapadne, ještě by se ti to zalíbilo a už bych se tě vůbec nezbavil.

Lazar: Pane, jen kousek chlebové placky.

boháč: Pche, to tady nevedeme, dnes máme pečená kuřátka. A ztrať se odtud, ty tvoje vředy sem lákají potulné psy.

Andělín: Časem oba zemřeli. Lazar žil chudý, ale dobrý život, a proto jsem ho mohl uvítat u nás v nebi.

Zloun: Zato boháč skončil u nás, chacha, teď ho pěkně trápíme hladem a žízní!

boháč: Smilujte se, Lazare, podej mi aspoň trochu vody!

Lazar: Tobě se dostalo všeho dobrého už za tvého života, a mně naopak všeho zlého. Nyní já se raduji a ty trpíš.

boháč: Já vím, choval jsem se ošklivě, ale moc bych chtěl také do nebe, zachraň mě, prosím!

Lazar: Rád bych pomohl, ale i kdybych chtěl, nejde to. Mezi námi je veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, ani překročit od vás k nám.

boháč: Tak aspoň varuj mých pět bratrů, aby žili lépe a také neskončili tady.

Andělín: Však když budou poslouchat Pána Boha, číst Bibli a žít dobrý život, jistě přijdou do nebe. (vše pryč)

Lenka: Teda, Pepo, ten dnešní příběh je teda děsivý, rozhodně bych nechtěla skončit jako ten boháč po smrti.

Pepa: No, to já také ne, ale měli bychom pro to něco udělat.

Lenka: Ale co? Mám nápad, tu čokoládovou tyčinku, kterou jsem dostala, dám jedné holčičce ve školce, která je často smutná.

Pepa: No a já poprosím maminku, jestli by mi dala kus chleba pro toho pana bezdomovce, co bývá před kostelem, a zanesu mu ho.

Lenka: Super, no ale musíme toho vymyslet ještě víc.

Pepa: No jasně!  (odchází)

Andělín: Tak děti, určitě nikdo z vás by nechtěl být na místě toho boháče, tak zkuste tento týden také nějak pomáhat těm, kterým něco chybí – třeba úsměvem, nabídnutou pomocí.

Pošli to dál
Pošli to dál