katecheze 3. ne postní

27. 1. 2022| Brno|
Začátek: 20. 03 2022
Konec: 20. 03 2022
  1. neděle postní C – Neplodný fíkovník

pomůcky: Andělín, Pepa, děda, zahradnické kleště

Andělín: Ahoj, děti, mám pro vás velkou hádanku: Jestlipak víte, co je tohle? …k čemu to asi může být…jsou to zahradnické kleště (vysvětlit, jak funguje). Je to moc důležitá věc, to zjistil i Pepa:

děda: Pepo, podrž mi prosím tady ty kleště, já přivážu mladé stromky ke kůlům.

Pepa: Jé, dědo, k čemu všechny ty věci máš?

děda: To je otázka – k čemu máš motyku?

Pepa: No, abychom stromy okopali.

děda: K čemu máme tady ty kůly a provázky?

Pepa: Aby se mladé stromky nezlomily při silném větru. Kůly je podpírají.

děda: K čemu máme pilku?

Pepa: Abychom odřezaly suché větve.

děda: No a co ty malé suché větvičky, odřežeš je pilou?

Pepa: Ne, ty jsou moc malinké.

děda: Tak vidíš, zkus je uštípnout těmi kleštěmi.

Pepa: Jé, to jde výborně. Dědo, ale tady ten stromeček nemá žádné ovoce, už několik let nic neměl. Nevykopeme ho? Jen tady zbytečně stíní ostatní stromy.

děda: Ano, všiml jsem si, že už několik let se na něm neurodilo žádné ovoce, ale ještě počkáme. Zkusím ho pohnojit a okopat a třeba příští rok ovoce přinese.

Pepa: Dědo, ty mi připomínáš toho zahradníka, o kterém vyprávěl Ježíš!

děda: Kterého myslíš?

Pepa: Ježíš vyprávěl podobenství o fíkovníku, který už tři roky nepřinášel žádné ovoce. Jeho majitel ho chtěl dát porazit. Ale zahradník, který se o fí­kov­ník staral, řekl: „Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.“

děda: Vyprávěl Ježíš příběh o nějakém opravdovém fíkovníku?

Pepa: Nevím, v Ježíšově době a zemi bylo všude plno fíkovníků. U nás takové stromy nerostou a sladké fíky můžeme koupit jedině v obchodě.

děda: Ježíš ale vyprávěl jen podobenství, to není skuteč­ný příběh, ale vyprávění, které chce ukázat na něco jiného. Fíkovník je jako člověk – je to každý z nás. Zahradník, který se o něj stará, to je Bůh. Bůh s námi má trpělivost. Stará se o nás a čeká, zda se umoudříme, zda změníme to, co je v našem životě špatné, abychom přinášeli dobré ovoce.

Pepa: Ahá, tak to budeme také trpěliví s naším stromečkem a počkáme, jestli se umoudří.

děda: Přesně tak, Pán Bůh pak bude trpělivý s námi, když zrovna něco pokazíme.

Andělín: Tak, děti, myslete na to, že Bůh trpělivě čeká, až napravíte svoje špatné vlastnosti. Snažte se udělat každý den něco pěkného, abyste nesli ovoce.

Pošli to dál
Pošli to dál