Katecheze k 2.neděli velikonoční

11. 4. 2021| Brno|
Začátek: 11. 04 2021
Konec: 11. 04 2021
  1. neděle velikonoční – Vzkříšený Ježíš s apoštoly

pomůcky: Andělín, apoštol, Ježíš, máma, Pepa, táta, noviny

Tomáš: Ne, já vám nevěřím, že je Ježíš zase živý, vždyť jsem na vlastní oči viděl jeho mrtvé tělo! Dokud sám Pána Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.

Ježíš: Tomáši, podívej se na mě. Poznáváš mě?

Tomáš: Ty jsi Ježíš! Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých.

Ježíš: To jsem rád! Dávám vám svůj pokoj – chci, abyste žili v míru, lásce a mírnost a abyste to předávali dál.

Tomáš: Chceme šířit tvůj pokoj na celé zemi!

Andělín: Ahoj děti, vidíte, co to mám? Ano, to jsou noviny, každý den se v nich píše a spoustě válek a škaredých věcí. To si ale Pán Ježíš nepřeje, chce, aby všichni lidí žili v lásce a pokoji. Pojďte se podívat, jak se Pepa naučil, jak vznikají války:

Pepa: Tati, jak vlastně vznikají války?

táta: No, chlapče, to je tak: Vezmi si například, že Anglie vede o něco spor s Amerikou…

máma: Nevyklá­dej klukovi nesmysly, Anglie a Amerika přece spolu nepovedou spory.

táta: Však to vůbec netvrdím! Chci jen uvést pří­klad.

máma: Takovými nesmysly jen Pepovi mateš hlavu.

táta: Co, já že mu matu hlavu? Kdyby bylo po tvém, vůbec nic by se mu do hlavy nedostalo!

máma: Co to říkáš? Zakazuji ti, abys o mně takhle mluvil! Nedělej ze mne hlupáka!

táta: Ale já z tebe nedělám hlupáka!

máma: Ale děláš!

Pepa: Děkuji vám, rodiče, teď už vím, jak vznikají války. (odejde)

máma: Jejda, to jsme teda přepískli. Takhle zbytečně se hádat.

táta: A to se snažíme učit naše děti o tom, jak se máme mít všichni rádi. Promiň mi to.

máma: Ty mi to taky prosím odpusť. Pojď, půjdeme za Pepou a vysvětlíme mu to.

táta: To musíme… vždyť ještě dnes jsme spolu mluvili o tom, jak nás Ježíš učí, abychom šířili pokoj a lásku!

Andělín: Vidíte, děti, jak snadno lidé zničí pokoj a mír, tak může vést nějaká hádka i k válce. Ježíš ale přinesl pokoj a od­puštění. Věříme v Ježíše a věříme jeho slovům, i když jsme se nemohli dotknout jeho ran jako Tomáš. Máme šířit lásku, odpuštění a pokoj. Úkol: Každého doma za něco pochválit, a tak šířit pokoj a radost.

Pošli to dál
Pošli to dál