katecheze Slavnost Matky Boží PM

30. 12. 2021| Brno|
Začátek: 1. 01 2022
Konec: 1. 01 2022

Matky Boží P. Marie 

pomůcky: Andělín, Ježíš, babička, P. Maria, Ježíš

Andělín: Ahoj, děti, minule jsme si vyprávěli, co všechno pro nás Pán Ježíš udělal a hlavně nás učí mít se navzájem rádi. O Pánu Ježíši nás učí pan farář nebo paní učitelka v náboženství. Také babička Pepi a Lenka je paní učitelka a učí děti o Pánu Ježíši a také o Jeho mamince Panně Marii. Tak se dnes podíváme k babičce do hodiny náboženství.

babička: Milé děti,v minulých hodinách jsme si říkali, že Pán Ježíš je jako dobrý pastýř, který se stará o své ovečky a chrání je nebo jako kmen, který dodává sílu a život větvím, kterými jsme my. Ale také Pán Ježíš byl nejprve dítětem a potřeboval, aby se někdo staral o něho. Kdo to byl?… Ano, Panna Maria.  Tak si dnes ukážeme, co všechno už víme o Panně Marii. (hraje e s maňásky PM, Ježíše a Andělína)

Maria nikdy neudělala nic zlého, byla svatá a měla moc ráda Pána Boha a lidi a Bůh si ji vybral, že se stane maminkou Božího syna Ježíše. Poslal proto k Marii anděla Gabriela:

Andělín: Buď pozdravena, Maria, budeš mít dítě a dáš mu jméno Ježíš, bude to Boží Syn, který zachrání všechny lidi.

Maria: Poslouchám Pána Boha, ať je to tak, jak chce On.

(hlas babičky za oponou)  Ježíš se narodil v Betlémě, pak vyrostl a učil lidi, jak správně žít.

Ježíš: Maminko, chvíli si u tebe odpočnu, už tři roky chodím po vesnicích a městech a učím lidi…

Maria: Jistě, Ježíši, odpočiň si,.

Ježíš: Podívej, venku je zase mnoho lidí, musím jim něco říct: Milujte se navzájem, jako já vás mám rád. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo je ochoten za lidi položit i svůj život, a právě to chci udělat. Vy a všichni lidé jste moji přátelé, ale lidé si ubližují a dělají zlé věci, jen já je mohu zachránit a znovu jim otevřít cestu k mému tatínkovi do nebe, kde bude věčná radost. Když já, který jsem nikdy neudělal nic zlého, vezmu trest za vaše zlé činy na sebe a zemřu na kříži, budu zase vzkříšen a smrt bude poražena.

Maria: Můj Synu, půjdu s Tebou i po křížové cestě a neopustím Tě, i když mé srdce bude velmi smutné.

Ježíš: Matko, přál bych si, abych tvým synem nebyl jen já, ale všichni lidé byli jako tvé děti, abys jim všem byla dobrou maminkou.

Maria: Jak si přeješ, Synu.

babička: A tak se to všechno i stalo, Pán Ježíš po tom, co porazil smrt a vstal z mrtvých, odešel ke svému Otci do nebe a po nějakém čase si tam vzal i svoji maminku Marii a udělal z ní královnu celého nebe. Maria nás moc ráda, pomáhá nám z nebe, přimlouvá se za nás jako nejlepší maminka.

Andělín: Tak děti, už víte něco více o P. Marii, tak se k ní také můžete modlit, povídat si s ní, co vás trápí, ona vám bude ráda pomáhat jako každá správná maminka.

                                                                                                                 

Pošli to dál
Pošli to dál