katecheze Zjevení Páně

30. 12. 2021| Brno|
Začátek: 6. 01 2022
Konec: 6. 01 2022

Slavnost Zjevení Páně – Přišli zvláštní hosté (3králové)

pomůcky: Andělín, Lenka, babička, perly, koruna (kostým – 4.král nebo maňásek), P. Maria, jesličky, hvězda

Andělín: Ahoj děti, možná jste na ulici potkali tři krále. Připomínáme si událost, kdy do Betléma přišli tři mudrcové a přinesli malému Ježíškovi tři dary – jestlipak víte, co to bylo?… ano, zlato, kadidlo a myrha. Zlato znáte, ale málokdo přesně ví, co je to kadidlo a myrha, tak nám to třeba lépe vysvětlí Lenčina a Pepova babička.

Lenka: Ahoj, babi, podívej, jakou mám krásnou korunu. Budu chodit s Pepou a Emilem jako třetí král na tříkrálové sbírce, prý budeme vybírat penízky pro chudé a nemocné.

babička: No, to je super, hlavně že pomůžete těm, kteří to potřebují. Jestlipak víš, jak se jmenovali ti králové?

Lenka: To vím, babi, Kašpar, Melichar a Baltazar. To muselo být krásné, když se ti tři vzácní králové přišli Ježíškovi poklonit. Jak dlouho ho museli hledat, ještě že je vedla ta hvězda na obloze. Babi, jeden z králů dal Ježíškovi zlato, protože to byl královský dar a Ježíš je přece králem celého světa, ale proč mu dali tu myrhu a kadidlo?

babička: Kadidlo je vzácná pryskyřice, tedy ztvrdlá šťáva ze stromu kadidlovníku, která při hoření vydává nádhernou vůni, ta stoupá k nebi jako naše modlitby k Bohu.

Lenka: Aha, protože Ježíšek je Boží Syn. Kadidlo vždy tak hezky voní a bílý kouř je v kostele v neděli na mši.

babička: No a myrha je šťáva ze stromu myrhovníku – je cennější než zlato.  Je z ní udělána vzácná mast, která sloužila jako lék nebo také k pomazání mrtvého. Připomíná nám, že až Ježíš vyrostl, zázračně léčil všechny lidi a nakonec za nás zemřel na kříži.

Lenka: Naštěstí ale smrt porazil a vstal z mrtvých, že?

babička: Přesně tak. Ale možná, Leni, nevíš, že se vypráví příběh také o čtvrtém králi.

Lenka: Opravu? A co on donesl Ježíškovi?

babička: No, vlastně nic a také všechno.

Lenka: Tomu teda vůbec nerozumím.

babička: Tak to bylo takto: (může hrát přestrojený katecheta mezi dětmi a děti zapojit, nebo babička je vypráví)

4.král: Já jsem 4.  král, moji přátelé už vyrazili k Betlému, protože je vede nová hvězda – támhle je, také se už vydám na cestu, nesu tomu nově narozenému králi vzácné perly. (mluví na jednotlivé děti) Jé, ty se celý klepeš zimou a asi máš velký hlad, tu máš, vezmi si jednu z mých perel, když ji prodáš, zahřeješ se a najíš. Pastýři, vidím, že vám vlci roztrhali stádo oveček, neměli byste z čeho žít, tady máte pár mých perel, kupte si nové stádo. Ó, vám shořel domek, vezměte si moje perly, abyste si mohli koupit nový. Vidím, že máš nemocné oči, budeš potřebovat léky, tady máš perlu, aby sis je mohla koupit… (žádné perly nezbudou, dojde k jesličkám) Milý Ježíšku, Marie a Josefe, nesu vám vzácné perly jako dar pro vzácné dítě. Jejda, já už ale žádné perly nemám?! Všechny jsem po cestě rozdal.

Maria: Vítej, dal jsi nám ten nejkrásnější dar – lásku, se kterou ji pomohl nemocným, chudým a hladovým.

babička: Tak vidíš, nejvzácnějším darem je naše láska, se kterou něco uděláme. Bez lásky by ani dobrý skutek nic neznamenal. Tak pojď, pomůžu ti s kostýmem na jednoho ze tří králů.

Andělín: Tak děti, myslete na to, abyste všechno, co děláte, dělaly s láskou.

Pošli to dál
Pošli to dál