Stojanovo okénko č. 2

5. 12. 2022| Brno|
Začátek: 4. 12 2022
Konec: 4. 12 2022

Antonín Stojan se narodil 22. 5. 1851 v Beňově u Přerova jako nejmladší ze
šesti sourozenců.

První se narodila Filomena, zemřela jako dítě.
Druhý byl František, který podědil hospodářství, zemřel v 56 letech.
Dále Cecílie, Marie a Františka, která poskytla dr. Cinkovi informace pro
životopis Antonína Stojana.

Příští okénko: Co se ozývalo z domku u Stojanů?

Pošli to dál
Pošli to dál