Stojanovo okénko č. 4

5. 12. 2022| Brno|
Začátek: 18. 12 2022
Konec: 18. 12 2022

Okénko tatíčka Stojana.

Antonín Stojan studoval díky svému strýci Fabiánovi, který ho podporoval.
Studoval dva roky ve Staré Vodě v posvátném prostředí bratří piaristů. Nižší
gymnázium studoval v Příboře a vyšší piaristické gymnázium v Kroměříži.

Zdraví sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál