Stojanovo okénko č. 5

26. 12. 2022| Brno|
Začátek: 25. 12 2022
Konec: 25. 12 2022

Ačkoliv byl student Stojan otužilý a houževnatý, neměl zdravého vzhledu. Byl
vyzáblý jako souchotinář. O prázdninách a o svátcích chodíval k příbuzným
pro mléko.
Měli tam výbornou kozu, takže obtíže plicní zmizely.

Příště: Bohoslovcem

Pošli to dál
Pošli to dál