BRNO

Historie

Nynější dům rodinného charakteru v Brně sestry odkoupily v roce 1987 a zároveň do roku 1993 byl sídlem generální představené. Po rozdělení kongregace na provincie je od roku 1993 hlavním domem České provincie sester sv. Cyrila a Metoděje. Dům se nachází v blízkosti škol na Lerchově ulici, kde mají sestry svou hlavní činnost. Od roku 1992 byla zahájena činnost  Cyrilometodějské církevní základní školy a od roku 1996 bylo zřízeno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno (dříve Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium). Zřizovatelem škol je Česká provincie sester sv. Cyrila a Metoděje. Součástí budov jsou školní kaple jako duchovní centra škol.

Současnost

V současné době žije v brněnské komunitě deset sester a jedna kandidátka, které působí na zmíněných školách jako učitelky a vychovatelky. Jedna ze sester od roku 2012 pracuje jako nemocniční kaplan v psychiatrické nemocnici v Černovicích. Sestry se zapojují taktéž do života farnosti, jako jsou například hudební doprovod mší svatých, úklid kostela, nedělní dětské katecheze nebo aktivity se seniory. Sestry také slouží přímluvnou modlitbou na různých duchovních obnovách a charizmatické konferenci.

Působení

E: brno@cyrilky.com
A: Bílého 9, 602 00 Brno

Poslední příspěvky komunity Brno

Pošli to dál