Litanie za jednotu křesťanů

17. 4. 2021| Velehrad| Modlitby

Otče svatý, všechny své děti, které jsi stvořil podle svého obrazu,
sjednoť ve své církvi.
Ježíši Kriste, své bratry a sestry, které jsi vykoupil za cenu své krve,

sjednoť ve své církvi.

Duchu Svatý, který jsi jednotou mezi Otcem a Synem, všechny, kteří jsou oživováni Tebou, a rozptýleni ve světě, sjednoť ve své církvi.
Pane, shlédni na svůj lid, který jsi shromáždil, aby se očistil, a učiň,

aby svět uvěřil.

Pane, zachovej v jednotě pravdy a lásky Svatého otce a biskupy bez rozdílu ras a jazyků a učiň, aby svět uvěřil.
Pane, prohlubuj vzájemnou spolupráci v církvi ve všech podobách života činného a rozjímavého a učiň, aby svět uvěřil.

Pane, pomoz, ať všechna laická apoštolská díla společně pracují na budování tvého mystického těla a učiň, aby svět uvěřil.
Pane, ty sám buď pramenem jednoty v rodinách a učiň,

aby svět uvěřil. Pane, buď středem života ve farnostech a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, slyš naši modlitbu a všechny ty, kteří tě hledají v temné noci,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své pravoslavné děti, které čerpají z pokladu evangelia a svátostí,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny děti, které v minulosti opustily tvou církev, ale odnesly s sebou pochodeň Písma svatého, sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své děti v zemích Evropy, kterým rozdělení majetku a strach z budoucnosti zakrývá tvou tvář, přiveď k tomu, aby znovu objevily své křesťanské kořeny a nalezly cestu k mravní obnově a uskutečnění civilizace lásky a pravdy,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své děti v Americe, které jsou rozděleny v mnoha církvích a sektách,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své děti z Číny a Asie, které násilí a lež od tebe odlučují,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své děti z Indie, které k tobě v bídě a hladu pozvedají hlasy svých modliteb,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své děti z černé Afriky a Latinské Ameriky, které trpí nemocemi, válkami, nespravedlností a jsou ohrožovány nesprávnými naukami,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své děti, které patří k tvému Vyvolenému národu,

sjednoť ve své církvi

a učiň, aby svět uvěřil.

Otče, všechny své děti, které tě nazývají Velkým Allahem,

sjednoť ve své církvi
a učiň, aby svět uvěřil.

Pane, až svět uvidí, pozná a uvěří, že ty jsi v nich a Otec v tobě, pak svět pohanství a nevěry, svět vědy i kultury, všichni budou chtít být tvými dětmi a tvou radostí bude být v nich všech.
Amen.

(Tato modlitba byla složena sestrou klariskou z Douar ve Střední Africe a tvoří část noční adorace, kterou tamější sestry společně konají.)

Pošli to dál
Pošli to dál