1. den DĚTSTVÍ – ZÁKLADY Svatí bratři Cyril a Metoděj pocházejí ze Soluně,…

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,…

Otče svatý, všechny své děti, které jsi stvořil podle svého obrazu, sjednoť…