Povýšení Svatého Kříže – nemocniční kaple v Brně – Černovicích

6. 10. 2021| Brno| Novinky

V nemocniční kapli Sv. Kříže jsou opět mše svaté!

Na první fotografii vidíte oltář vzhůru nohama. Během druhé vlny pandemie se
zde konaly pouze dvě mimořádné mše svaté, při kterých byl křest pacientů. A
proč je obětní stůl vzhůru nohama? Od jara 2020 zde probíhá dlouho očekávaná
rekonstrukce.

V době, kdy píši tyto řádky, ještě stále nemáme hotovou opravu presbytáře.
Aby mohly být pravidelné sobotní mše svaté, používáme obyčejný stůl, jak
vidíte na druhé fotografii. První pravidelná mše svatá vyšla na sobotu 11.
9. 2021, kdy jsme slavili Povýšení sv. Kříže. Tomuto svátku je zasvěcená
kaple, takže byla zároveň poutní.

Díky Bohu jsme se s pacienty, kromě první vlny pandemie, kdy bylo vše
zavřeno, pravidelně v kapli setkávali, i když v omezených podmínkách a po
malých skupinkách. Také jsme přečkali náročnou dobu, kdy se nesmělo zpívat.
Bohu díky za neustálou přítomnost Nejsvětější svátosti v kapli a možnosti
svatého přijímání.

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál